Mesyuarat AJK Perak 2019

Mesyuarat AJK Bil. 2/2019. Kepimpinan baru AUEGCAS Perak Sesi 2019-2022. Pengerusi Cc Wan Mohammad Roslan b. Wan Abd Rahman, Setiausaha Sdra Hafizan.